Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - yesimpat

1
YUMURTA GELİŞTİRİLMESİ       
1- YUMURTALARIN GELİŞTİRİLMESİ

Yumurta gelişiminin sağlanması amacıyla  dışarıdan verilen hormonal ilaçlarla yumurta gelişimini uyaracak tedavi başlanır.    Yardımcı üreme tekniklerinde kullanılan uyarıcı iğnelerin amacı çok sayıda yumurta ve sonrasında da çok sayıda embriyo elde ederek gebelik şansını arttırmaktır. Her hasta için, kadının yaşı, yumurtalıkların rezervi, kan hormon değerleri ve boy/kilo oranına göre ayrı bir tedavi ve doz şeması belirlenmektedir.

Yumurta gelişiminin sağlanması amacıyla  dışarıdan verilen hormonal ilaçlarla yumurta gelişimini uyaracak tedavi başlanır.    Yardımcı üreme tekniklerinde kullanılan uyarıcı iğnelerin amacı çok sayıda yumurta ve sonrasında da çok sayıda embriyo elde ederek gebelik şansını arttırmaktır.

Her hasta için, kadının yaşı, yumurtalıkların rezervi, kan hormon değerleri ve boy/kilo oranına göre ayrı bir tedavi ve doz şeması belirlenmektedir.


TEDAVİ PROTOKOLLERİ

Tüp Bebek Tedavisinde yaygın olarak kullanılan iki yöntem vardır.Bunlar;

Antagonist  Protokolü (Kısa Protokol)

Agonist protokol (Kısa veya Uzun Protokol)