DİĞER KONULAR > Din Bilgisi

ESMAÜL HÜSNA EZBERLEYELEİM ARKADASLAR

<< < (5/6) > >>

HASRET!M [email protected]@:
ESMAÜL HÜSNA GENEL TEKRARIMIZI YAPALIM

1- ALLAH (herşeyin gerçek mabudu)
2-ER-RAHMAN (dünyada her kuluna karşı merhametli)
3-ER-RAHİM (ahirette sadece mümin kuluna karşı merhametli)
4..EL-MELİK : Herşeyin hakimi, bütün kâinatın hükümdarı
5.EL KUDDÜS: Her türlü kötülük ve eksikliklerden uzak,
6.ES SELAM-Selamete ulaştıran, selamette olan
7.EL-MÜMİN : iman eden kulunu koruyan
8.EL-MÜHEYMİN :gözetici ve kollayıcı
9.EL-AZİZ : mağlubiyet bilmeyen, her şeye galip
10.EL-CEBBAR: dilediğini zorla yaptıran
11.EL-MÜTEKEBBİR : büyüklük ve ululukta tek olan
12.EL-HALIK : her şeyi yerli yerince yaratan
13.EL-BARİ bir örnek ve emsale ihtiyaç duymadan yaratan
14.EL-MUSAVVİR şekil verici tasvir eden
15.EL-GAFFAR gühahları affedici
16-EL-KAHHAR isyankarları kahreden
17.EL-VEHHAB karşılıksız veren
18.ER-REZZAK rızık ihsan eden
19.EL-FETTAH hayır kapılarını açan
20.EL-ALİM her şeyi çok iyi bilen
21.EL KABID ruhları kabzeden,sıkan,daraltan
22.EL BASIT ruhları bedenlere yerleştiren,genişleten,açan


Lă_Tăhzen!:
Allah razı olsun bugunden itibaren devam edemicem türkiyeye gidicem için bunları devamlı tekrar ederek hafızaya kazırız insallah

artık gelince devam ederimm

HASRET!M [email protected]@:
DUA EZBERİMİZ(isteyen ezberleyebilir)

1-Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr-Rabbim kolaylaştır Rabbim zorlaştırma Rabbim bu işimi hayırlısıyla tamamına erdir
2-uyumadan önce okunacak dua:
Allahümme bismike emütü ve ahya.Mânâsı: ‘Allah’ım, isminle ölürüm, isminle dirilirim
3-tuvaletten çıktıktan sonra okunacak dua: elhamdülillehillezi ezhebe annil eza ve afani min zelik
4-tuvalete girmeden önce okunacak dua: euzu billehi minel hubsi vel habais.
5-evden çıkarken okunacak dua: bismillah tevekkeltü alallah la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

6-yemek duası: elhamdülillah, elhamdülillah Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn!.."
(devamı) elhamdülillehi Rabbil alemin
Allahümmeğfir sahibe hezetteanni velekilin

"Bizi yediren içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun."


HADİS EZBERİMİZ--1--(isteyen ezberleyebilir)
1-Ümmetimin din işlerinde faydalı kırk hadis ezberleyen, alimlerle haşr olur. (taberani)
2-Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.
3-Oruçlu iken ölen cennete gider. (bezzar)
4-cennetin bedeli la ilahe illallah (tirmizi)
5-İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz(tirmizi)
6-en üstün cihad,nefsle yapılandır(ibni neccar)
7-hayra vesile olan onu yapan gibidir

__________________

HASRET!M [email protected]@:
8.GÜNÜMÜZ
euzubillehimineşşeydanirracim
bismillehirrahmanirrahim

ARKADAŞLAR İLK ÖNCE TÖVBE EDELİM
“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente bi’rahmetike yâ erhamer’râhimîn”(altı çizili h harfi boğazdan hırıltılı okunacak)
Ma’nâsı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum.Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günâhlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günâhlarımı bağışla), zira senden başka günâhları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur.”
Peygamber Efendimiz “Her kim, bu duâyı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir).” buyurdular.

SONRA RABBİMİZE HAMD EDELİM (elhamdülillehi Rabbil alemin)
PEYGAMBERİMİZE SALAVAT GETİRELİM(Allahumme salli ala seyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina Muhammed.)

İLİM AYETİMİZİ OKUYALIM Gâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmül hakîm )

Meali: - melekler: “biz, (sana itiraz olunmaktan) seni tenzih ederiz.senin bize öğrettiğinden başka, hiç bir ilmimiz yok. Muhakkak sen her şeyi hakkı ile bilensin, üstün hikmet sahibisin.” Dediler.


EZBERİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN DUAMIZI OKUYALIM(Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr-Rabbim kolaylaştır Rabbim zorlaştırma Rabbim bu işimi hayırlısıyla tamamına erdir)

BUGÜN EZBERLEYECEĞİMİZ ESMAÜL HÜSNAMIZ
23.EL-HAFİD aşağıya indiren,alçaltan
24.ER-RAFİ dereceleri yükselten
25.EL-MUİZ izzet veren, yükselten
26.EL-MUZİLL alçaltan,zillet veren

DUA EZBERİMİZ—7-(-isteyen ezberleyebilir)
yemek duası(devamı): elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülil hamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn!.."
elhamdülillehi Rabbil alemin
Allahümmeğfir sahibe hezetteanni velekilin
Allahümmecal devledehim daimen evledehüm alimen saliha vele tüsellit aleyhim zalime
Allahümme zit veletengus nimeten kesiraten bi hürmetil Fatiha

Anlamı:bizi yediren içiren Müslümanlardan eyleyen Rabbime hamd olsun. Allahım bize mağfiret eyle. Allahım devledimizi daim eyle. Evladımızı alim Salih eyle. Zalimlerden koru. Fatiha hürmetine Allahım nimetin arttır. Noksanlaştırma

HADİS EZBERİMİZ--8- (-isteyen ezberleyebilir)
8-Tebessüm etmek, sadakadır

HAMD VE SALAVATLA BİTİRELİM

HASRET!M [email protected]@:
9.GÜNÜMÜZ
euzubillehimineşşeydanirracim
bismillehirrahmanirrahim

ARKADAŞLAR İLK ÖNCE TÖVBE EDELİM
“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente bi’rahmetike yâ erhamer’râhimîn”(altı çizili h harfi boğazdan hırıltılı okunacak)
Ma’nâsı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum.Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günâhlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günâhlarımı bağışla), zira senden başka günâhları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur.”
Peygamber Efendimiz “Her kim, bu duâyı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir).” buyurdular.

SONRA RABBİMİZE HAMD EDELİM (elhamdülillehi Rabbil alemin)
PEYGAMBERİMİZE SALAVAT GETİRELİM(Allahumme salli ala seyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina Muhammed.)

İLİM AYETİMİZİ OKUYALIM Gâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmül hakîm )

Meali: - melekler: “biz, (sana itiraz olunmaktan) seni tenzih ederiz.senin bize öğrettiğinden başka, hiç bir ilmimiz yok. Muhakkak sen her şeyi hakkı ile bilensin, üstün hikmet sahibisin.” Dediler.


EZBERİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN DUAMIZI OKUYALIM(Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr-Rabbim kolaylaştır Rabbim zorlaştırma Rabbim bu işimi hayırlısıyla tamamına erdir)


BUGÜN EZBERLEYECEĞİMİZ ESMAÜL HÜSNAMIZ
27-ES-SEMİ her şeyi işiten
28-EL-BASİR her şeyi gören
29-EL-HAKEM nihai hükmü veren
30-EL-ADL çok adaletli


DUA EZBERİMİZ—6-tekrar
yemek duası(devamı): elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülilhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn!.."
elhamdülillehi Rabbil alemin
Allahümmeğfir sahibe hezetteanni velekilin
Allahümmecal devledehim daimen, evledehüm alimen saliha, vele tüsellit aleyhim zalime
Allahümme zit veletengus nimeten kesiraten bi hürmetil Fatiha

Anlamı:bizi yediren içiren Müslümanlardan eyleyen Rabbime hamd olsun. Allahım bize mağfiret eyle. Allahım devledimizi daim eyle. Evladımızı alim Salih eyle. Zalimlerden koru. Fatiha hürmetine Allahım nimetin arttır. Noksanlaştırma


HADİS EZBERİMİZ--9- (-isteyen ezberleyebilir)
9-Dilini tutan kurtuldu (tirmizi)
HAMD VE SALAVATLA BİTİRELİM

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git