*

HASRET!M [email protected]@

Peygamberimiz (s.a.s.) de şöyle buyurmuştur:
“Dua eden bir mü’minin; günah olan bir şeyi istemedikçe
veya akrabalık ilişkisini kesmek için dua etmedikçe, Allah ya
onun duasını kabul eder veya ondan duası nispetinde bir kö-
tülüğü uzaklaştırır veya onun duası kadar günahlarını siler.”
(Abdürrazzâk, Dua, 18650)

REKLAM

 

*

HASRET!M [email protected]@

Sahabeden Hz. Enes’in bildirdiğine göre; “Dua eden
mü’minin en az üç kazanımı olur: İstediği hemen verilir veya
günahı bağışlanır veya sevabı ahirete bırakılır.” (Abdürrazzâk, Dua,
No: 19649

*

HASRET!M [email protected]@

Ey RABBiMiZ! Senden gelecek her HAYRA muhtacız. Her şeyde HAYIR görecek bir göz, her HAYRI göğüsleyecek bir GÖNÜL ver bize..!

*

HASRET!M [email protected]@

Yitirdiğin her ne ise, bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış.
Bil ki! Güzellikler de var bu hayatta.Gel git’lerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin?
Hüzün olgunlaştırır ...
Kaybetmek ise sabrı öğretirmiş insana...
(Hz. Mevlana)

*

HASRET!M [email protected]@

“Bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse, ALLAH Teâlâ ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir.”

Hadis-i Şerif [Ebû Dâvûd, Vitir 26. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 57.]

_inci_tanem_

You are not allowed to view links. Register or Login
Ey RABBiMiZ! Senden gelecek her HAYRA muhtacız. Her şeyde HAYIR görecek bir göz, her HAYRI göğüsleyecek bir GÖNÜL ver bize..!


 :amin: :amin: :amin:
You are not allowed to view links. Register or Login
Ateşin yakmadığı İBRAHİM'i Kuyunun boğmadığı YUSUF'u
Bıçağın kesmediği İSMAİL'i
Kruyn RABBİM
GÜL MUHAMMET aşkına
BENİM MELEĞİM VE TÜM MELEKLERİ KORU :amin:

*

HASRET!M [email protected]@

fatiha suresi bilgiler
Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur'an-ı Kerim'in ilk sûresi olduğu için 'başlangıç' anlamına 'Fâtiha' adını almıştır. Sûrenin ayrıca, 'Ümmü'l-Kitab' (Kitab'ın özü) 'es-Seb'ul-Mesânî' (Tekrarlanan yedi âyet)1, 'el-Esâs', 'el-Vâfiye', 'el-Kâfiye', 'el-Kenz', 'eş-�?ifâ', 'eş-�?ükr' ve 'es-Salât'2 gibi başka adları da vardır. Kuran'ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha'da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah'ın varlığı, onun hakimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.


Türkçe meali:
1. Bismillahirrahmânirrahîm   
 
2, 3, 4. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.   
 
5. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.   
 
6, 7. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. 

*

HASRET!M [email protected]@

SIRA SIRA AYET AYET KURANI KERİMİN MEALİNİ PAYLAŞMAYADA CALISACAGIM KIZLAR UMARIM FAYDALI OLUR DİYANETTEN ALINTIDIR

*

HASRET!M [email protected]@

BAKARA SURESİ BİLGİLER   
Medine döneminde inmi�?tir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan 'bakara' (sı�?ır) kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir.

1. Elif Lâm Mîm.   
 
2. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.   
 
3. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.   
 
4. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.   
 
5. İşte onlar Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.   
 
6. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar.   
 
7. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.   
 
8. İnsanlardan, inanmadıkları halde, "Allah'a ve ahiret gününe inandık" diyenler de vardır.   
 
9. Bunlar Allah'ı ve mü'minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.   
 
10. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır
Son Düzenleme: 05 Mart , 2012, 11:19:27 Gönderen: HASRET!M [email protected]@

_inci_tanem_

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır.  Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n  kusurunu) örter.

Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.
You are not allowed to view links. Register or Login
Ateşin yakmadığı İBRAHİM'i Kuyunun boğmadığı YUSUF'u
Bıçağın kesmediği İSMAİL'i
Kruyn RABBİM
GÜL MUHAMMET aşkına
BENİM MELEĞİM VE TÜM MELEKLERİ KORU :amin:

*

HASRET!M [email protected]@

Hoştur bana senden gelen, Ya gonca gül, yahut diken. Ya hayattır, yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş...{ Hz.Yunus Emre}

*

HASRET!M [email protected]@

Bizi yaratan, Bizi yaşatan, Bİzi yediren, Bizi, içiren, Bizi giydiren, Bizi bağışlayan ALLAH'IM bizden razı ol... (amin)

_inci_tanem_

You are not allowed to view links. Register or Login
Bizi yaratan, Bizi yaşatan, Bİzi yediren, Bizi, içiren, Bizi giydiren, Bizi bağışlayan ALLAH'IM bizden razı ol... (amin)


 :amin: :amin: :amin:
You are not allowed to view links. Register or Login
Ateşin yakmadığı İBRAHİM'i Kuyunun boğmadığı YUSUF'u
Bıçağın kesmediği İSMAİL'i
Kruyn RABBİM
GÜL MUHAMMET aşkına
BENİM MELEĞİM VE TÜM MELEKLERİ KORU :amin:

*

HASRET!M [email protected]@

"İlim üç şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden." [ Şems-i Tebrizi ]

*

HASRET!M [email protected]@

bakara suresi 10-20 ayet
11. Bunlara, "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde, "Biz ancak ıslah edicileriz!" derler.   
 
12. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.   
 
13. Onlara, "İnsanların inandıkları gibi siz de inanın" denildiğinde ise, "Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?" derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.   
 
14. İman edenlerle karşılaştıkları zaman, "İnandık" derler. Fakat şeytanlarıyla (münafık dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, "Şüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz" derler.   
 
15. Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.   
 
16. İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır.   
 
17. Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer: Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.   
 
18. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.   
 
19. Yahut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.   
 
20. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.